Uitstel prijsuitreiking door coronavirus

Vanaf begin maart heeft de jury zich met veel enthousiasme bezig gehouden met de beoordeling van de 12 goedgekeurde inzendingen van de Adriaan Dessing Prijs. Tijdens de opvolgende overleggen voelden wij de dreiging van het coronavirus steeds dichterbij komen en toen wij in contact kwamen met de organisatie van het Westland Woon-event, kon het natuurlijk niet anders dan dat het jaarlijkse evenement zou worden uitgesteld.

Wij hebben een unieke samenwerking met het Westland Woon-event, om het wonen breder te trekken dan de projecten die snel in verkoop komen. Uiteraard kunnen wij alleen maar begripvol, met hen zijn en constateren dat het klimaat buiten te snel en te drastisch gewijzigd is. Het is nu absoluut niet meer de tijd om enthousiast feest te vieren en de aandacht te vestigen op een specifieke woon- of werkomgeving. Terwijl er immense en niet overziene dagelijkse beperkingen zijn, die steeds dichter op ons allen afkomen.

Alles overziend heeft men voor uitstel gekozen, een uitstel tot na het komende zomerreces. Wij als jury hebben dan ook onze werkzaamheden voorlopig opgeschort en zullen alles op alles zetten om dan alsnog de tweede uitreiking van deze architectuurprijs mogelijk te maken.

Voor nu, rest ons de hoop uit te spreken, dat het u en de uwen goed mag blijven gaan qua gezondheid. Wij danken u voorlopig voor uw interesse en hopen ook op een sfeervolle uitreiking later dit jaar.